Sürdürülebilirlik

organic

Son yıllarda çok duyduğumuz, özellikle doğayı korumaktan bahsederken değindiğimiz sürdürülebilirlik kavramının anlamı ve uygulama alanları çok geniştir. Sürekli denk geldiğimiz bu kelimeyi basitçe anlatacak olursak; Yaşam ihtiyaçlarımızı karşılarken doğaya ve yenilenebilir kaynaklara sahip çıkarak gelecek nesillerin hakkını çalmamak ve onlara yeterli kaynakları sağlamak diyebiliriz. Yani tükettiklerimiz ile doğayı içinden çıkılamaz bir duruma sürüklemek yerine her şeyde geri dönüştürülebilir ve yenilenebilir olanı tercih ederek kendi ihtiyaçlarımızı kaynaklarımıza zarar vermeden karşılamak için gerçekleştirdiğimiz her eylem sürdürülebilirdir. Sürdürülebilir bir dünyada her nesil temel haklarına ve kaynaklarına ulaşabilmelidir.

Sürdürülebilirlik 3 bileşenden oluşur: çevre, ekonomi ve toplum. Bu bileşenler iç içe geçmiş şekilde birbirlerine bağlıdır. Yani sürdürülebilirlik çalışmalarının etkili olabilmesi için aynı anda 3 alanda da çalışmaların yapılması ve birlikte yürütülmesi şarttır. Bu 3 bileşen; doğal kaynakların korunduğu, yenilenebilen temiz bir çevre, eşit sosyal haklar ve toplum yararını gözeten ekonomik refah ile gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefler.

SAMSUN TARSAM olarak bizler çevre dostu organik gübre, ilaç ve mekanik yöntemlerin kullanılması anlayışına dayanan tarım sistemlerini kullanmaya özen gösteriyoruz.

Birinci sınıf sertifikalı organik hammadde tedariki ve işlenmiş ürünlerin tedarikini yaparken, organik ürün alımından bu ürünün dağıtımına kadarki depolama, işleme ve lojistik süreçlerinin izlenebilirliğini ve yönetimini sağlıyoruz.